Ποιοι Είμαστε

Rotavator Industries Ltd.  πρότυπος βιομηχανία παραγωγής, συσκευασίας, και εξαγής πατατοσπόρου από την Κύπρο (Cyprus).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

Mob: +357 95 713 724,

Mob Greece : +30 69 552 173 17

email: valerkosfarm@gmail.com

 

Loading Video... If you're seeing this message you may not have Flash installed.